Prameny

L. Svoboda, Cestami života I. 2. vydání Orego 1996,

L. Svoboda, Cestami života II, Prospektrum 1992,

Zoe Klusáková - Svobodová, O tom co bylo, Mladá fronta, Praha, 2005

V. Kožnar, K. Richter, arm. gen. Ludvík Svoboda, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1987

Ministr NO na shromáždění důstojníků, rotmistrů a aspirantů v záloze v Praze dne 17. února 1948, Projev, strojopis, soukromý. archiv

Div.gen. Ludvík Svoboda, na manifestaci důstojníků a rotmistrů Velké Prahy dne 31. května 1945 ve velkém sále Lucerny "Za novou lidovou, demokratickou armádu"

Ministr NO, Proslov 28. dubna 1945

Prezident republiky u vojáků a důstojníků 1. čs.arm. sboru, strojopis, soukromý archiv, k 35.

Ludvík Svoboda, Jak jsme budovali armádu v SSSR,výňatek z projevu ministra NO v Liberci dne 24. 3. 1945, strojopis, soukromý archiv, k 35.

Bohumil Boček, Svobodné noviny, Praha 25. 11. 1945, Archiv L. Svobody (k 72)

Jaroslav Procházka, Únor 1948, a československá armáda, 1958, Archiv L. Svobody (k 35).

Naše vojsko v SSSR, časopis 1. čs. sboru v SSSR, 16. října 1944, rozhovor s L. Svobodou u příležitosti překročení hranic Československa.

Novák Luboš, plk. genštb., dopis bratru JUDr. Miloši Novákovi do Anglie z SSSR dne 29. listopadu 1943 z Vasilkova, SSSR v boji o Kijev, Naši krajané v boji za svobodu str.106 - 108, Český svaz bojovníků za svobodu, Třebíč, 1997.

Rozloučení s Rudoarmějci odcházejícími z Československa 4.11. 1945. Projev ke generálům, důstojníkům, seržantům i vojínům Rudé armády

Dopis Dr. Edvardu Benešovi, presidentu republiky Československé, dne 24. února 1948

Projev ministra NO arm. gen. L. Svobody na poradě v Obecním domě v pondělí 23. února 1948

Manifestační sjezd československo-sovětského přátelství, Obrana lidu, 24. 2. 1948

Ministr NO, Sokolovo, Se Západem jít nemůžeme a nesmíme, to by byla naše sebevražda, Obrana lidu 1. 4. 1948

L. Svoboda, Bezpečnost v rodině slovanských národů, Čin, 2. 4. 1948

L. Svoboda, Semkneme se úžeji se slovanskou rodinou, Národní osvobození, 2. 4. 1948

L. Svoboda, Výpověď, listopad 1952, soukromý archiv, k 1

L. Svoboda, Poznámky o činnosti v odboji od 3. června 1939 do 21. prosince 1941, soukromý archiv, k 1

Vladimír Petr, Prezident a "osmašedesátý", Haló Noviny, 19. srpna 1996

Dobové záznamy osobního tajemníka prezidenta JUDr.Vladimíra Janků DRSc.

Dopis K. Gottwalda plk. Svobodovi Ufa, 21. června 1942, fotokopie, soukromý archiv

Dopis plk.Svobody z Buzuluku čs. vojenské misi v Kujbyševě, 24. 11. 1942, fotokopie, soukromý. archiv

Benčík, J. Domaňský "21. srpen 1968", Tvorba, č. 2/ 1990

J. Beránek, K. Pichlík aj., První světová válka, NV, P. 1968