Životopis Ludvíka Svobody

prof. ing. Zoe Klusáková - Svobodová CSs.
mgr. Miroslav Klusák
(Poslední úpravy 18. 11. 2020)

Odjezd na frontu
Bitva u Sokolova
Organizace 1. čs. samostatné brigády
Osvobození Kyjeva
Boje brigády na západní Ukrajině
Od brigády k 1. československému armádnímu sboru
Karpatsko-dukelská operace
Osvobozování vlastního území

Obnova Československa

(1945 - 1950)

Budování mírové armády
Rok 1948

Padesátá a šedesátá léta

(1950 - 1968)

Padesátá léta
Šedesátá léta

Doporučená literatura


Publikace vlastní:

L. Svoboda, Z Buzuluku do Prahy, Mladá fronta 1960, 1974, 1985, Naše vojsko 1963, 1974. Dále vyšlo v zahraničí: Slovensky 1963, 1980, polsky 1963, bulharsky 1968, rusky 1963, 1964, 1984, ukrajinsky 1968, estonsky 1975, maďarsky 1962, německy 1967.

L. Svoboda, Cestami života I., Naše vojsko 1971
L. Svoboda, Cestami života I., Orego 1996
L. Svoboda, Cestami života II., Prospektrum 1992
L. Svoboda, Cestami života II., Ottovo nakladatelství 2009
L. Svoboda, Výbor z projevů a článků I., 1942 - 1945, Svoboda, Praha 1970
L. Svoboda, Deník z doby válečné, červen 1938-leden 1943, 2008, Mladá fronta.

Publikace o L. Svobodovi

Náš velitel, 39 autorů - spolubojovníků vzpomíná, Naše vojsko, Praha, 1971 

Zoe Klusáková - Svobodová, O tom co bylo, Mladá fronta, Praha, 2005

Zoe Klusáková - Svobodová, Ludvík Svoboda-Životopis, Kroměříž, 2005

Karel Richter, Vlastimil Kožnar, Výsadek S1, Naše vojsko - Český svaz protifašistických bojovníků, Praha 1988

Karel Richter, Československý odboj na východě, Magnet-press,s.p., Praha 1992

Pavel Kosatík, Osm žen z hradu, Mladá fronta, Praha, 1993