Očima svých spolubojovníků

Motto: Úkol bude splněn

Vybrané úryvky ze vzpomínek spolubojovníků doplňují životopis o pohled na Ludvíka Svobodu jako velitele a člověka, přibližují jeho styl jednání.

Ze sborníku "Náš velitel", vydaného nakladatelstvím Naše vojsko, Praha v roce 1971.

Generálporučík v. v. MUDr. František Engel

V době, kdy se v Sovětském svazu formovala Československá vojenská jednotka, ještě zdaleka nebylo o výsledku války rozhodnuto. Vítězství nad fašizmem bylo jen pevnou vírou.

V Buzuluku se sešli chlapci a děvčata předvojenského věku, padesátníci a ženy, zdraví i méně zdatní, siláci i slabí, komunisté i antikomunisté, vysokoškoláci i lidé s obecnou, Češi, Slováci, Ukrajinci, Židé, Volyňští Češi, kteří starou vlast znali jen z vyprávění. ...(více)


Plukovník v záloze dr. Vojta Erban

Bylo to v Charkově v 0.30 hodin dne 3. března 1943.... Po usilovném pochodu sněhem a mrazivou vánicí jsme měli v nohách přes 300 km. A není se věru co divit, že nám přišel vhod rozkaz, který jsme před čtyřmi dny dostali ve vesnici Puškarnoe u Bělgorodu přímo od velitele voroněžského frontu generálplukovníka Golikova: do večera 1. března dosáhnout usilovným pochodem Charkova, kde budeme podřízeni veliteli 3. armády, několik dní si odpočineme a dáme se před prvním bojem jak se patří do pořádku. ...(více)


Generálmajor, docent ing. Oldřich Kvapil, CSc.

Stáli jsme před Kijevem. Při útoku na hlavní město Ukrajiny velím samopalné četě druhého praporu. Má četa se uprostřed bojů odtrhla od praporu a proniká před ním hluboko do města. V noci se náhodou spojuji s Tesaříkovými tankisty a Sochorovými samopalníky. Oba velitelé se svými vojáky právě obsazují dosažený cíl v západní části města. Chvilku v té noci trvá než se poznáme. Dohodl jsem se s oběma veliteli, že má četa zatím zůstane u nich. ...(více)


Generálmajor v záloze Alfréd Ressel

Voják pozná velmi rychle, zda jeho velitel má srdce - jestli pro něj představuje člověka, anebo je degradován na pouhý nástroj, součást, která pro něj neznamená nic víc, než prostředek k dosažení určitých cílů. Princip a povaha války tomuto rozlišení napomáhají, neboť zde slova nejsou jen pouhými slovy, ale v zápětí jsou proměňovány v činy, které vystavují člověka bezprostřednímu nebezpečí, jež ohrožuje samotný život. Proto také podle mého soudu není ve válce z hlediska vztahů důležitý jen vlastní obsah rozhodnutí, ale i jeho forma. Na významu nabývají i pouhé posuňky, gesta, pohledy, tón několika slov - neboť na víc nezbývá čas. ...(více)


Poručík v záloze Vasil Cendra

Když jsme byli v Buzuluku, a třebaže jako obyčejní vojáci jsme s ním jen výjimečně přišli do osobního styku, jeho osobnost byla cítit všude.

A podobně tomu bylo i v mém prvním boji. ...(vice)


Plukovník v záloze František Němec

Teprve ráno se dostávám na stanoviště velitele a hlásím starému pánovi všechno, co se Sokolově od včerejšího odpoledne odehrálo. Je možné, že od začátku útoku na naše postavení neuplynulo ještě dvacet hodin? Zdá se mi, že jsme bojovali týden

To víš, Frantíku, říká plukovník Svoboda, bylo to prvně a bylo to těžké. S tím jsme museli počítat, že nějaké ztráty budou. Ale tady se musíme stůj co stůj aspoň tři dny udržet. Potom nás vystřídají Sověti. ...(více)

Plukovník Josef Rada

Byla zima třiačtyřicátého roku a já chodil netrpělivě po moskevských ulicích. Připadal jsem si tak trochu bezprizorně. V Londýně vyhověli mé žádosti a uvolnili mě konečně pro transport k naší jednotce na Východ, ale příslušníkem brigády jsem ještě nebyl.

Velitel brigády byl také právě v Moskvě. Po bitvě u Kijeva ho pozvali do Kremlu. Jaké bude to druhé setkání? Prvně jsem ho poznal ještě v polském legionu, ale to už je dávno. Teď velí brigádě, dostává se mu poct na nejvyšších sovětských místech, mluví se o něm. ...(více)


Majorka Danuta Drnková

Já nebyla jediná, bylo nás víc, ale starý pán o nás skutečně po celou dobu války mimořádně pečoval.

Nejmíň radostí nám ta jeho péče přinesla, když se prapor změnil v brigádu. Vydal jednoduše rozkaz, aby všechny ženy byly staženy z první linie do týlových jednotek, na štáby, na praporní a brigádní obvaziště. Abychom byly mimo bezprostřední nebezpečí. ...(více)


Plukovník Vojtěch Mihalisko

Generál Sázavský nebyl jediný, jehož život skončil výbuchem miny. Mnoho ženistů zaplatilo svou práci životem.

Proto jsem byl rád, že jsem byl pověřen vybudováním symboliky ženistů na Dukle. Tvoří ji tři metry vysoký kvádr, z něhož vystupují jen lidské ruce, nadmíru opatrně se dotýkající pláště odjištěné protitankové miny. Právě v kontrastu teplé lidské ruky a chladného kovu schopného okamžité exploze je skryto všechno napětí práce ženisty. ... (více)