Osvobozování vlastního území
Sem vložte podnadpis

Poddukelský kraj byl válkou zničen, téměř metr po metru podminován, fašisté všechno vykradli, mnozí lidé neměli příbytky, neměli co jíst, byli vyhládlí, zubožení. Ludvík Svoboda požádal Sověty o pomoc. Za pouhé dva dny dostali lidé pod Duklou 500 tun mouky. Polní pekárny sboru měly z čeho nasytit ty, kteří to nejvíce potřebovali (Na velitelském stanovišti).

Po skončení bojů v Karpatech, se 1. československý armádní sbor zúčastnil spolu s Rudou armádou osvobozovacích bojů na území Slovenska. Ludvík Svoboda vedl ještě své vojáky při osvobozování Liptovského Mikuláše. V dalších bojích velení sboru převzal gen. Karel Klapálek, bývalý velitel východního praporu na Středním východě a náčelníkem sboru se stal gen. Bohuslav Boček, oba legionáři z první světové války. 4. dubna 1945 gen. Svoboda byl jmenován ministrem národní obrany Košické vlády, první vlády na osvobozeném území republiky.

Armádní sbor se účastnil osvobozování Slovenska, pohoří Velké a Malé Fatry, přešel Beskydy a boje na Moravě u Kroměříže byly pro 3. brigádu posledními v této strašné válce. Tanková brigáda se vyznamenala při osvobození Moravské Ostravy a Moravské brány. Těchto bojů se také zúčastnili českoslovenští letci ze smíšené letecké divize. Československý armádní sbor vzrostl na Slovensku o nové síly, o partyzány ze SNP a o zmobilizované vojáky. Československá armáda na území Slovenska a Moravy byla ke konci války již stotisícová. (Vyznamenání tankistů za osvobození Ostravy).