První světová válka
Sem vložte podnadpis

Bachmač

V řadách 7. roty (pod velením A. M. N. Číly), II. praporu, 3. čs. střeleckého pluku, v hodnosti četaře, se Ludvík Svoboda zúčastnil bojů u Bachmače(8 - 13. 3 1918).

Čs. armádnímu sboru hrozilo odříznutí postupujícími německými jednotkami od Kyjeva a ze severu od Gomelu. Bojové střety probíhaly v rozsáhlém prostoru levého břehu Dněpru, na místech vzdálených od sebe i desítky kilometrů.

První divize byla rozložena západně od Kyjeva a druhá divize východně od Kyjeva. Druhá divize měla za úkol sehnat vagóny a lokomotivy pro evakuaci a udržet železniční uzel Bachmač do doby než první divize projde železničním uzlem. K ústupu byla používána železnice z Kyjeva na Bachmač, ale také tratě vedoucí z Grebjonky na Poltavu a dále na Charkov. V Bachmači byl důležitý železniční uzel, jehož ubránění bylo nezbytné pro průchodnost ústupových tras.

K bojovému vystoupení L. Svobody za bojů u Bachmače máme kusé informace ze vzpomínek jeho spolubojovníků a nadřízených:

Dne 12. 3. byl II. prapor v blízkosti stanice Bilmačevka. V noci z 12. na 13. 3. dostal prapor rozkaz k přesunu do stanice Bilmačevka, kde se měl naložit na vagóny a evakuovat se. Shodou okolností L. Svoboda nedostal včas rozkaz a na stanici se svou četou dorazil pozdě. Rozhodl se s četou pochodovat do Bachmači, kde zastihl jednotky 6. pluku a stihli se evakuovat. (div. gen. Matěj Němec v pořadu Rozcestí (1968): www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1064014055-rozcesti/)