Vyznamenání

Soupis vyznamenání - řády a dekorace

Ludvík Svoboda obdržel za svůj život mnohá vyznamenání a řády doma i v zahraničí. Zde jsou uvedena pouze ta, která mu byla udělena jako uznání za jeho bojovou činnost v první světové válce v řadách čs. legií v Rusku a v druhé světové válce jako veliteli československých vojenských jednotek v Polsku a v SSSR, bojujících na území Ukrajiny, Polska, Slovenska a Moravy.

Československé řády a dekorace
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR (1965)
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR (1970)
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR (1975)
Řád Bílého lva "Za vítězství" Hvězda 1. třídy (1945)
Řád Slovenského národního povstání I. stupně
Řád Sokola s meči
Řád krále Karla IV.
Řád M. R. Štefánika

Československý válečný kříž 1918 - čtyři
Čs. Revoluční medaile se štítkem Zborov
Spojenecká medaile Za vítězství
Zborovská pamětní medaile
Bachmačská pamětní medaile
Pamětní medaile čs. obce dobrovolecké z let 1918-19 ( odznak)
Pamětní odznak čs.dobrovolníka 1918-1919 (kříž)

Pamětní medaile 3. pěšího pluku Jana Žižky z Trocnova
Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. M.
Pamětní medaile 6. střeleckého hanáckého pluku
Pamětní medaile 9. střeleckého pluku K.H. Borovského
Pamětní medaile 10. střeleckého pluku J. S. Koziny
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Pamětní medaile 30. pěšího pluku A. Jiráska
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa
Pamětní kříž 2. jízdního pluku Ruských legií
Pamětní medaile dělostřelectva čs. vojska na Rusi
Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny
čs. vojska na Rusi
Pamětní medaile čs. dobrovoleckého sboru v Itálii 1918-1948
Štefánikův pamětní odznak

Čs. válečný kříž 1939 - tři
Čs. medaile "Za chrabrost" (1945)
Čs. medaile "Za zásluhy" I. stupně
Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem SSSR (1945)
Dukelská pamětní medaile
Sokolovská pamětní medaile

Čestný odznak polního pilota letce čs. armády
Čestný odznak Československého vojenského pilota
Odznak čs. partyzána
Pamětní medaile II. národního odboje
Čestná medaile zasloužilého bojovníka proti fašizmu I. stupně.

Ruské dekorace z 1. světové války
Kříž Svatého Jiřího IV. stupeň za statečnost
Kříž Svatého Jiřího III. stupeň za statečnost

Sovětské řády a dekorace
Zlatá hvězda Hrdiny SSSR (1965)
Leninův řád (1943)
Suvorovův řád I. třídy
Suvorovův řád II. třídy
Medaile "Za vítězství nad Německem" ve Velké vlastenecké válce
Medaile "Za osvobození Prahy"

Polské řády a dekorace
Vojenský řád "Virtuti Militari" - velkokříž na velkostuze a hvězda (1947).
Řád "Polonia Restituta" - velkokříž na velkostuze a hvězda (1969).
Řád Grunwaldského kříže I. třídy (1948).
Polský válečný kříž - 1944
Grunwaldský odznak
Medaile za vítězství a svobodu
Medaile za Varšavu 1939 - 1945
Medaile za Odru a Nisu a Balt

Jugoslávské řády a dekorace
Řád národního hrdiny Jugoslavie (Orden narodnog heroja)
Řád zásluhy za národ I. stupně (Orden zasluge za narod)
Čestný odznak Jugoslávské armády

Maďarské řády a dekorace
Řád za zásluhy I. třídy - hvězda (1950).
Řád praporu I. třídy
Kříž za zásluhy 1946

Rumunský řád a dekorace
Řád Obrany vlasti I. třídy (1960)
Příležitostný odznak veteránů protifašistického odboje

Řád a dekorace Francie
Řád Čestné legie - velkodůstojník (Grand Officier de la Legion d¨Honneur)
Válečný kříž 1939-1940

Řád Anglie
Lázeňský řád II. třídy - velitelský - (Knight Commander of the Order of the Bath)

Řád USA
Řád Legie cti - velitelský stupeň (Legion of Merit degree of Commander)(1945)