Budování Československa

Zpět v armádě

Novou etapu vojenské kariéry započal kapitán Ludvík Svoboda v Kroměříži u svého 3. pluku Jana Žižky z Trocnova. K výcviku mu svěřili 12. kulometnou rotu. Nezůstal zde však dlouho. Nicméně za tuto krátkou dobu pobytu v Kroměříži učinil závažný krok ve svém životě. Na plese se potkal s Irenou Stratilovou, kterou si po asi půlroční známosti vzal za ženu. Svatbu měli 11. června 1923 na Velehradě.

Irena Stratilová (10. 1. 1901 - 17. 7. 1980) pocházela z nedalekých Cvrčovic, z rodiny mlynáře. Provázela ho životem v dobách dobrých i zlých. A těch zlých, těžkých, nebylo málo.

Velehrad byl po první světové válce na Moravě tak trochu módním místem pro tyto události. Mít zde svatbu představovalo projev určité moravské podoby vlastenectví. Kult sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, byl na Moravě velmi silný. Svatbu urychlilo také to, že L. Svobodovi bylo nabídnuto spolu s povýšením na štábního kapitána i nové místo u užhorodské posádky. Plat tam byl vyšší než v českých zemích s ohledem na horší životní podmínky a velkou vzdálenost. Hned po svatbě manželé Svobodovi odjeli do Užhorodu na Podkarpatské Rusi.